NLP Eğitimi
NLP Eğitimi
NLP Eğitimi

NLP EĞİTİMİ

NLP (Neuro-Linguistic Programming), beyin dili programlama olarak geçen bir tekniktir. Kişinin hedeflerine ulaşmasında “nörolojik programlarını” keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı amaçlayan, modelleme yöntemine dayalı bir yaklaşımdır.

Modelleme kavramı NLP’nin çıkışına dayanır. Modellemenin teknikleri hızlı ve doğrulanabilir sonuçlar taşır ve kullanımı kolaydır. Bu teknikler sayesinde zihinsel fonksiyonlar gelişir, etkin bir iletişim öğrenilir, potansiyelyükselir ve kişinin ihtiyacı olan değişim sağlanır.

NLP tekniklerle çalışan bir sistemdir. Her davranışın temelinde duygu, deneyim, düşünce ve alt modeliteleri olduğuna inanır ve bunların değişebileceğine, öğrenilebileceğine veya model olarak görülüp diğerlerine aktarımın olabileceğine inanır. NLP eğitiminin varsayımları, dil kalıpları, iletişim modelleri ve temsil sistemleri mevcuttur.

NLP,  hedeflenen ya da istenilen davranış ya da konularda “Nasıl?” sorusunu sorar ve bunan asıl cevap verilmesi gerektiğini tekniklerle açıklar. NLP temelinde duygu ve davranış ikilisi vardır. Nasıl sorusu ile gelen çözümlerde değişim vardır. Olay ya da durumlara verilen tepkilerde NLP tekniği sayesinde değişimler meydana gelir.

NLP Eğitiminin Avantajları

Başarı ve motivasyonu öğrenir, bunu hayatınızda kullanabilirsiniz.

Zihninizi etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir, verimli çalışmalar yapabilirsiniz.

Enerjinizi nasıl yükselteceğinizi öğrenirsiniz.

Güçlü ve sağlıklı ilişkiler kurarak başarılı bir iletişimci olabilirisiniz.

İstenmeyen inançlarınızı değiştirebilir, fobilerinizden kurtulabilirsiniz.

Olaylar karşında farklı bakış açılarına sahip olabilirsiniz.

Hedeflerinize kolayla ulaşmayı öğrenir, ikna kabiliyetinizi geliştirebilirsiniz.

...
...