Dikkat Eksikliği Eğitimi
Dikkat Eksikliği Eğitimi
Dikkat Eksikliği Eğitimi

Hızlı bir şekilde artış göstermeye başlayan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenmede sorunlara yol açan ve okul başarısızlıklarıyla, aile ve çocuk arasındaki ilişkilerin yıpranmasına sebep olan bir problemdir. Çocukların arkadaşlık ilişkilerinde gerginliklerin artmasına sebep olan bu problem aynı zamanda çocuklara da büyük zarar vermektedir. Sertifika Dünyası tarafından sunulan online dikkat eksikliği eğitimi programı ile çocuğunuzun gelişimsel ve psikolojik ihtiyaçlarının fark edilmesi ile birlikte anne ve babalar tarafından karşılanması da hedeflenmektedir.

Dikkat eksikliği gibi problemler çocuk, ergen, genç ve yetişkin olmak üzere bütün bireylerde farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu problemleri konusunda eklektik ve bütüncül bir terapi süreci söz konusudur. Dikkat eksikliği ve öğrenme süreçlerinde yaşanan problemler anne babalar ve sınıf öğretmenleri tarafından okul yaşantısının başlamasıyla fark edilebilmektedir. Bazen çevre tarafından dikkat eksikliği belirtileri duygusal ya da davranış problemleri ile karıştırılabilmektedir.

Sadece dikkat eksikliğini yaşayan çocuklar sessiz ve içe dönük bir yapıya sahip oldukları için anne ve babalar ya da çevreleri tarafından fark edilmeyebilirler. Dikkat eksikliği yetişkinlerin de yaşadığı önemli problemler arasında yer almaktadır. Çocuklarda yaşanan problemler ile yetişkinlerde yaşanan problemlerin belirtileri farklıdır. Dikkat eksikliği yaşayan kişilerde kendini kontrol edememe ve dikkatini zihinsel beceri gerektiren faaliyetlere konsantre edememe gibi sorunlar vardır. Dikkat eksikliği yaşayan bazı çocuklar aşırı hareketliyken, bazıları ise son derece duygun olabilmektedir. Dikkatsizlik ve aşırı hareketlilik gibi problemleri bir arada barındıran gelişimsel bir bozukluk olan dikkat eksikliği üç ayrı tipte ele alınmaktadır.

Bunlar arasında ilk sırada ağırlıklı olarak dikkat eksikliği bozukluğu yer almaktadır. Ağırlıklı olarak dikkat eksikliği bozukluğunda yavaş bilgi işleme ve seçici dikkat ile odaklanma konusunda çok fazla problem ortaya çıkar. Aşırı hareketlilik olmadan görülebilen dikkat bozukluğu türüdür. Ağırlıklı olarak hiperaktive-dürtüsel bozukluk ise hiperaktivitenin yoğun olduğu bir türdür. Dikkat eksikliği bu türde daha azdır. Aşırı hareketlilik hali yaşın artması ile birlikte azalabilmektedir. Ancak dürtüsellik devam eder ve ileri yaşlarda iç huzursuzluk belirtileri ortaya çıkar.

Birleşik tip dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu doğum sonrasında ve ilk yürümeye başlanılan dönemlerde belirtilerini gösterir. Okul öncesi dönemde ve okulun ilk yıllarında tanı koyulabilir. Hiperaktivite ve dürtüselliğin birçok semptomu bu türde ortaya çıkabilir. Çocuklar kendilerini duygusal ve davranışsal olarak kontrol edemezler. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda kaygı, depresyon, anksiyete ve aile yaşantısında problemler ortaya çıkabilmektedir.

...
...